Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt förråd. Nordemo ansvarar inte för den förvarade egendomen. Vad som är stöldbegärlig egendom kan du läsa om i villkoren för din hemförsäkring. Vid skada eller stöld ska du kontakta ditt försäkringsbolag.

Du får inte förvara gastuber, gasol, bensin, lättantändliga eller explosiva medel i ditt källarförråd.