Som hyresgäst hos Nordemo är det krav på att du som hyresgäst har tecknat en hemförsäkring. Den ska senast börja gälla samma dag som du flyttar in.

Att ha en hemförsäkring är en viktig del av din trygghet.

Försäkringen skyddar dig mot ekonomiska förluster vid inbrott, brand, vattenskada eller om något inträffat där du blivit skadeståndsskyldig.

Vår fastighetsförsäkring täcker inte din egendom.