Kontakta förvaltningskontoret innan du utför egna målnings- och tapetseringsarbeten i lägenheten. Väljer du att utföra arbeten i lägenheten, såsom målning och tapetsering, måste arbetena ske på ett fackmannamässigt sätt.

Tänk på att välja färger och tapeter som är acceptabla för gemene man. Om du väljer för extrema färger eller om arbetet inte är fackmannamässigt utfört kan du bli ersättningsskyldig för återställning av lägenheten.