Vi snöröjer på gångar, parkeringar, garage ned- och uppfarter och alla infartsvägar.

Om du hyr en parkeringsplats så är det ditt ansvar att ta bort snön på själva parkeringsplatsen.