Värmen regleras automatiskt hemma hos dig utifrån temperaturen utomhus.

Normal inomhustemperatur bör vara 20-21 grader och mäts mitt i rummet ca 1 meter upp från golvet.