Inställt informationsmöte Vinkasten 2

Nordemo Fastigheter AB har beslutat att ställa in informationsmötet den 17 mars angående planerad stamrenovering på Persikogatan 2-12 i Hässelby.

Anledningen är den senaste tidens Coronavirus-spridning och tillhörande hälsorisker.

Ny kallelse till informationsmöte kommer när riskläget har normaliserats.