Viktig information gällande ansökan via “ansokan-bostad.se”

Med anledning av att vi erhållit ett flertal ansökningar från hemsidan “ansokan-bostad.se” vill vi förtydliga att Nordemo Fastighetsförvaltning inte har någon koppling till denna hemsida. Ansökningar som kommer in via denna hemsida registreras ej utan raderas omgående.