Vår historia

Nordemo Fastighetsförvaltning AB har en lång historia som börjar med att nyutexaminerade byggnadsingenjören Gösta Nordemo 1937 startar Byggnadsfirma Grönquist & Nordemo tillsammans med Nils Grönquist.

De bägge kollegorna byggde en mängd flerbostadshus, först 4 st i Hammarby i slutet av 30-talet och sedan 3 st i Örby 1940 för att sedan göra ett uppehåll under kriget då de var inkallade.

1945 kommer så deras byggande igång igen, först med flera hus i Årsta, sedan följt av en mängd byggen i Hökarängen, Hammarby och Solberga.

Flugan 2

Flugan 2, Olaus Magnus Väg 37-39

Skjutsgossen 12, Rosenlundsg. 5-13, Torkel Knutssong. 20-24

Gösta Nordemo bildar sedermera Byggnads AB Gösta Nordemo den 14 februari 1953 och byggplatserna är då främst förlagda till västerort såsom Råcksta, Vällingby, Hässelby Gård och Hässelby Strand, men även ett mindre bygge i Flemingsberg uppförs under denna period.

Vid slutet av 50-talet och början av 60-talet kom det att byggas mest i söderort såsom Larsboda, Hagsätra, Hagsätra Centrum, Trångsund samt även i Södertälje.

En bit in på 60-talet byggdes det mest innanför tullarna, först i Vasastaden, sedan flera stora byggen på Södermalm, men det byggdes även i Mariehäll, Hägersten, Vårberg och Rinkeby.

I början av 70-talet avvecklas så byggnadsrörelsen som även hade kommit att omfatta en renoveringsavdelning vilken haft många och omfattande uppdrag under dessa år.

Stora uppdragsgivare till företaget under dessa år var förutom Gösta Nordemo privat även bland andra Stockholmshem, Försvaret och BGB (Byggmästares I Stockholm Gemensamma Byggnadsaktiebolag) i vilket förövrigt Gösta Nordemo själv även var en av sju grundare och delägare.

Verksamheten kom därefter att koncentreras till förvaltning av både interna som externa fastigheter.

Stativet 4, Ringv. 75-77, Tideliusg. 32-64, Blekingeg. 1

Bunge 16, Bondeg. 25-29, Nytorgsg. 27-29, Åsög. 154-158

1981 avlider Gösta Nordemo hastigt och barnen Anders och Ulla övertar företaget.

2004 köper Anders ut sin syster ur Byggnads AB Gösta Nordemo.

2005 namnändras företaget till Nordemo Fastighetsförvaltning AB för att bättre spegla dess verksamhet.