Andrahandsuthyrning kan medges vid beaktansvärda skäl, för mer information och ansökningsblankett, kontakta förvaltningskontoret.