Om du vill sätta upp en parabolantenn måste du alltid ansöka om skriftligt tillstånd hos förvaltningskontoret. Har du inget skriftligt tillstånd är det förbjudet att ha en parabolantenn uppsatt.

Parabolantennen måste vara korrekt uppsatt annars finns risk att den kan trilla ner och skada någon. Det finns också risk för läckage vid uppsättningen som kan skada fastigheten eller hindra räddningstjänsten vid utryckning.