Finns det förrådsutrymme att hyra?

Svar: Det kan finnas, kontakta förvaltningskontoret för information om just din fastighet.