Det är inte tillåtet att förvara någonting i trapphuset. Varken cyklar, barnvagnar, dörrmattor eller sopor. Dessa saker kan medfara en brandrisk. Utrymmena behöver vara fria för räddningstjänsten, städpersonal och tidningsbud.

Vår städning utförs ofta av entreprenörer. De städar på miljövänligt sätt, vilket innebär att det oftast är doftfritt.