Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt förråd.

Nordemo ansvarar inte för den förvarade egendomen i er lägenhet eller i ert förhyrda förråd. Vad som är stöldbegärlig egendom kan du läsa om i villkoren för din hemförsäkring. Vid skada eller stöld ska du alltid göra polisanmälan samt direkt kontakta ditt försäkringsbolag. Tänk även på att försäkringsbolag kan kräva att du har bilder på din egendom av värde.

Du får inte förvara gastuber, gasol, bensin, lättantändliga eller explosiva medel i ditt källarförråd.