Persienner är inte standard i lägenheterna utan är hyresgästens egendom. Du sköter därför underhåll och reparationer själv