En av de första sakerna du ska skaffa dig när du flyttar till en lägenhet är en hemförsäkring. Att ha en hemförsäkring är en viktig del av din trygghet.

Försäkringen skyddar dig mot ekonomiska förluster vid inbrott, brand, vattenskada eller om något inträffat där du blivit skadeståndsskyldig. Vår fastighetsförsäkring täcker inte din egendom