Information med anledning av Coronaviruset (COVID-19)

På Nordemo Fastighetsförvaltning AB följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika smittspridning av Coronaviruset/Covid-19. Vi håller oss löpande informerade och uppdaterar vid behov våra riktlinjer som omfattar såväl våra medarbetare som samarbetspartners och hyresgäster. Läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Våra kunder och medarbetares säkerhet har högsta prioritet. Vi följer löpande utvecklingen av situationen med anledning av Coronaviruset/Covid-19 och anpassar våra arbetsmetoder därefter.

Blir du sjuk och har ett möte eller besök bokat hos oss eller hemma hos dig. Ring 08-644 04 95 eller mejla oss på kontakt@nordemo.com, så bokar vi om mötet eller besöket.

Felanmälan av mindre allvarlig karaktär kommer inte prioriteras i nuläget.